Strona główna  /  wybierz język:

PL EN

Instytut DMT

Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

Nabór

 NABÓR NA VI EDYCJĘ SZKOLENIA 

Nabór jest dwuetapowy

1. Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia zapraszamy na sesję kwalifikacyjną.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE
Szkolenie będzie dostępne dla osób, które spełniają poniższe wymogi: 

  • Wykształcenie wyższe - preferowane humanistyczne. Rozpatrujemy także zgłoszenia studentów ostatnich lat studiów wyższych, jednakże uzyskanie dyplomu ukończenia szkolenia uwarunkowane jest okazaniem dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
  • Predyspozycje do pracy z ludźmi
  • Dysponowanie szerokim zakresem ruchu, co może zapewnić przynajmniej 2 lata nauki tańca (szczególnie polecamy taniec współczesny) lub regularnego uczęszczania na warsztaty terapii tańcem i ruchem
  • Uczestnictwo w organizowanym przez Instytut DMT warsztacie PODSTAWY DMT
  • Przesłanie drogą mailową lub pocztową poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia na 4-letnie szkolenie.
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KWALIFIKACJA

Osoby, które spełnią powyższe wymogi zostaną zaproszone do wzięcia udziału w egzaminie wstępnym - kwalifikacji, która obejmuje:

  • uczestnictwo w godzinnej sesji ruchowej, która odbywa się w małej grupie. W jej trakcie przyglądamy się zakresowi ruchu kandydatów, oraz umiejętnościom nawiązywania relacji ruchowej.
  • uczestnictwo w indywidualnej rozmowie kwalifikacyjnej, której tematem są m.in. refleksje dotyczące sesji ruchowej.

Warsztat „Podstawy DMT” przygotowuje do wzięcia udziału w kwalifikacji na szkolenie. Zapraszamy!