Strona główna  /  wybierz język:

PL EN

Instytut DMT

Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

4-letnie szkolenie DMT - Struktura


Szkolenie ma charakter podyplomowy.

Program szkolenia został opracowany pod kierunkiem Penelopy Best, ówczesnej dziekan wydziału DMT Uniwersytetu Surrey w Londynie, na bazie wieloletnich doświadczeń brytyjskich.

W programie uwzględnione są wytyczne zawarte w projekcie Ustawy o niektórych zawodach medycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczącej specjalizacji w psychoterapii oraz wskazania Rady Psychoterapii - celem przygotowania do samodzielnej pracy psychoterapeutycznej.

Nasze szkolenie spełnia najwyższe kryteria - pełnej profesjonalności - określone przez EADMT-Europejskie Stowarzyszenie DMT.

Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Pozytywne ukończenie szkolenia jest niezbędne, aby otrzymać Dyplom Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem Instytutu DMT. Otrzymanie dyplomu umożliwa ubieganie się o certyfikat przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem oraz dalszy rozwój zawodowy. Nasze dyplomy są honorowane w Europejskim Stowarzyszeniu DMT.


KRYTERIA PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

Szkolenie będzie dostępne dla osób, które spełnią poniższe wymogi:
    * Wykształcenie wyższe - preferowane humanistyczne
    * Predyspozycje do pracy z ludźmi
    * Dysponowanie szerokim zakresem ruchu, co powinno być potwierdzone przynajmniej dwuletnią nauką tańca w określonej technice lub regularnym uczestnictwem w zajęciach opartych na tańcu/ruchu prowadzących do zwiększenia świadomości ciała i ruchu (np. warsztaty DMT, tańca terapeutycznego, choreoterapii)
    * Uczestnictwo w organizowanym przez Instytut DMT warsztacie PODSTAWY DMT
    * Przesłanie drogą mailową lub pocztową poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia na 4-letnie szkolenie
    * Uczestnictwo w sesji kwalifikacyjnej obejmującej część ruchową i rozmowę indywidualną. Na kwalifikacje są zapraszane tylko osoby, które spełniły wszystkie powyższe warunki.
    * Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

CZAS TRWANIA
Obecnie trwa V edycja szkolenia i powoli zbliża się NABÓR , VI edycję. Szkolenie trwa 4 lata i składa się z regularnie odbywających się trzydniowych zjazdów weekendowych (piątek 12:30 - niedziela 16:00). W sumie odbędą się 33 zjazdy - po 9 zjazdów w trzech pierwszych latach i 6 zjazdów w ostatnim roku. Każdy kolejny rok akademicki będzie rozpoczynał się w październiku. Szkolenie odbywa się w grupie 18-24 osobowej.

PROWADZĄCY

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców polskich i brytyjskich - WYKŁADOWCY.

Nasza kadra to doświadczeni psychoterapeuci i superwizorzy DMT, a w zakresie przedmiotów ogólnterapeutycznych współpracujemy z doświadczonymi szkoleniowcami innych podejść co wspiera integratywny charakter szkolenia.

W soboty i niedziele wykładowcy DMT z Wielkiej Brytanii prowadzą w sumie 30% zajęć.


MIEJSCE
Instytut DMT zapewnia odbywanie się zjazdów weekendowych w odpowiednio dużej przestrzeni umożliwiającej swobodny ruch grupy szkoleniowej.

PŁATNOŚĆ

Czesne za pierwszy rok wynosi 7110 zł, z drugi rok 7110 zł, za trzeci rok 7380 zł i za  czwarty rok 4980 zł

Opłaty wnoszone są w ratach miesięcznych przed każdym zjazdem.