Strona główna  /  wybierz język:

PL EN

Instytut DMT

Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

4-letnie szkolenie DMT - Program

Akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem i afiliowany przez ADMT UK program 4-letniego szkolenia składa się z regularnie odbywających się trzydniowych zjazdów weekendowych, przez okres 9 miesięcy w roku.
Pierwszy rok szkolenia poświęcony jest podstawom psychoterapii, drugi zagadnieniom terapii w pracy z dziećmi, trzeci - pracy z dorosłymi. Na czwartym roku szkolenia studenci uczą się pracy indywidualnej z wybranymi populacjami pacjentów. Ostatni rok szkolenia przygotowuje także do opracowania szkoleniowego opisu przypadku oraz zdania egzaminu końcowego.

Zjazdy trwają od piątku do niedzieli. W piątki odbywa się 6 godzin zajęć prowadzonych przez polskich nauczycieli. Obejmuje to przedmioty ogólne związane z wiedzą psychoterapeutyczną, jak:

 • psychologia rozwojowa,
 • psychopatologia dzieci i dorosłych,
 • podstawowe kierunki psychoterapii,
 • teoria procesu grupowego,
 • diagnostyka psychoterapeutyczna,
 • podstawy funkcjonowania służby zdrowia,

jak i przedmioty związane z DMT:

 • anatomia doświadczalna,
 • historia DMT,
 • Ruch Autentyczny,
 • prowadzenie grupy pod superwizją.


Przedmioty te są prowadzone pod kątem ich zastosowania w psychoterapii tańcem i ruchem. Większość zjazdów jest poświęcona pracy z różnymi grupami zaburzeń psychicznych, tak więc np. w 2 roku jest osobny zjazd poświęcony pracy z dziećmi autystycznymi, z zaburzeniami odżywiania itp. W ramach zjazdu odbywają się wykłady, warsztaty, proces grupowy, praca w małych grupach roboczych oraz moduł superwizyjny. Nauczanie obejmuje zagadnienia:

 • teoria DMT,
 • praktyka DMT - budowanie relacji terapeutycznej, ustanawianie kontraktu, interwencje terapeutyczne,
 • analiza i obserwacja ruchu.


Program szkolenia opiera się na metodach uczenia się poprzez własne doświadczenie i zakłada aktywne zaangażowanie studenta. Pomiędzy zjazdami studenci mają określone zadania z obserwacji i analizy ruchu. Szkolenie jest zgodne z wymogami szkoleń brytyjskich, które mają charakter akademicki, w związku z czym obejmuje różnorodne formy egzaminów z wykładanych przedmiotów oraz prace pisemne, które są podstawą zaliczenia poszczególnych przedmiotów i semestrów.

Na przestrzeni 4 lat szkolenia każdy ze studentów odbywa także:

 • praktykę kliniczną - począwszy od drugiego roku szkolenia polega ona na prowadzenia psychoterapii tańcem i ruchem indywidualnie lub w małej grupie (najpierw dla dzieci, potem dla dorosłych),
 • superwizję indywidualną swojej pracy klinicznej (minimum 40 godzin),
 • terapię własną w czasie trwania szkolenia (minimum 100 godzin),
 • 360-godzin stażu w placówkach zajmujących się psychoterapią - staż umożliwia bezpośredni kontakt z różnymi grupami pacjentów oraz poznanie zasad pracy zespołów terapeutycznych.

Ukończenie szkolenia daje możliwość ubiegania się o certyfikat w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Tańcem i Ruchem.