Strona główna  /  wybierz język:

PL EN

Instytut DMT

Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

ZASTOSOWANIE TAŃCÓW W KRĘGU i ELEMENTÓW DMT

Zastosowanie Tańców w Kręgu i elementów terapii tańcem i ruchem w pracy grupowej - cykl warsztatów dla terapeutów, pedagogów, coachów i trenerów

Wywodzące się z różnych kultur Tańce w Kręgu znajdują szerokie zastosowanie w psychoterapii tańcem i ruchem - spośród prekursorów DMT stosowała je m.in. Blanche Evan. Zostały zebrane przez niemieckiego profesora tańca, Bernarda Wosiena, który jako pierwszy docenił ich wartość terapeutyczną i poświęcił większość życia na ich odszukanie. Każdy z tańców ma swoje symboliczne znaczenie.

W pracy grupowej tańce te mogą służyć:

 • stworzeniu struktury,
 • integracji grupy, budowaniu zaufania,
 • zwiększeniu świadomości społecznej, poczucia więzi w grupie,
 • wprowadzeniu tematu do pracy z grupą,
 • nauce konkretnej kategorii ruchu związanej z określonym zachowaniem/postawą,
 • bezpiecznemu wyrażeniu emocji, angażującego wszystkich uczestników,
 • wprowadzeniu elementu relaksacji i zabawy,
 • jako rytuał rozpoczynający i kończący zajęcia.

Tańce te mogą być stosowane dla urozmaicenia różnego rodzaju szkoleń, w pracy terapeutycznej, jak również w formie osobnych zajęć z Tańców w Kręgu.

Cykl składa się z 5 warsztatów od marca do września 2018. W programie:

 • nauka 35 Tańców w Kręgu, w wersjach oryginalnych i uproszczonych, możliwych do zastosowania z osobami z ograniczeniami ruchowymi,
 • omówienie symboliki tańca i znaczenia poszczególnych kroków,
 • omówienie celu i sposobu ich zastosowania dla poszczególnych grup,
 • przejście od tańca w kręgu do rozwinięcia tematu w ruchu improwizowanym.

Uczestnicy otrzymają muzykę do tańców w kręgu.

Warsztaty poprowadzi Zuzanna Pędzich - nauczycielka DMT i Tańców w Kręgu, certyfikowana terapeutka i superwizorka DMT, współzałożycielka Instytutu.

Planowany TERMINARZ - 5 weekendów od kwietnia do października 2019 w Warszawie
13-14.04 - Budowanie społeczności
18-19.05 - Tańce mocy
15-16.06 - Tańce medytacyjne
14-15.09 - Opowieści w ruchu
12-13.10 - Wyzwania

Weekendowy moduł obejmie 15 godzin dydaktycznych szkolenia:
Sobota 11-19.00
Niedziela 9.30-14.30.

Koszt przy opłacie za całość 2000 zł (5 warsztatów po 15 godz.), przy płatności jednorazowej koszt pojedynczego warsztatu wyniesie 450zł. Miejsce można zarezerwować dokonując przedpłaty 250zł z dopiskiem "cykl warsztatów - całość" lub "cykl warsztatów - kwiecień". Pozostałą część kwoty należy uregulować do 22 marca. Przedpłata jest zwrotna przy rezygnacji do 18 marca.
Informacje i zapisy: zpedzich@instytutdmt.pl
Zapraszamy!