Strona główna  /  wybierz język:

PL EN

Instytut DMT

Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

Nauczyciele

Nauczyciele DMT z Wlk. Brytanii

AUTORKA PROGRAMU, SUPERWIZOR ZESPOŁU INSTYTUTU DMT:

Penelope Best
Superwizor Psychoterapii Tańcem i Ruchem, Prezes Europejskiego Stow. Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2007-2010; Koordynator Polskiego szkolenia w zakresie DMT, członek honorowy Brytyjskiego Stow. ADMP UK, uczy psychoterapii tańcem i ruchem w Rotterdamie oraz na Uniwersytecie Exeter, jest członkiem komisji certyfikującej Brytyjskiego Stow. DMT. Specjalizuje się w uczeniu procesu twórczego, umiejętności w zakresie DMT i umiejętności superwizyjnych, ma doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i z dorosłymi, prowadzi badania nad zastosowaniem procesu twórczego w superwizji artepsychoterapeutów. W latach 1992-2002 dziekan wydziału DMT Uniwersytetu Roehampton w Londynie.

Dr Beatrice Allegranti 
Psychoterapeuta, badacz i superwizor DMT, wykładowca, tancerka i choreograf. Pracuje na Uniwersytecie Roehampton pełniąc funcję Reader in Dance Movement Psychotherapy. Jest wspótwórcą i dyrektorem Centre for Arts Therapies Research. W ramach pracy doktorskiej prowadziła badania nad tożsamością płciową, seksualnością i mocą w relacji terapeutycznej oraz w sztuce. Jej interdyscyplinarne prace badawcze i filmy były prezentowane w wielu krajach świata. Pracuje zarówno astystycznie jak i klinicznie, głównie z dorosłymi (demencja, zab. odżywiania, zab. osobowości, depresja, schizofrenia). Prowadzi praktykę prywatną.

Jill Bunce
Wykładowca Terapii Tańcem i Ruchem na Uniwersytecie Derby, psychoterapeuta i superwizor DMT. Jest szczególnie zainteresowana neuropsychiatrią i immunologią, pracuje m.in. z osobami starszymi i z osobami z chorobą Parkinsona.

Sue Curtis
Tancerka i nauczyciel z ponad 30-letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą, ma też ok. dwudziestoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Praktykowała w szkołach, także integracyjnych, szczególnie z dziećmi w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, jak i będącymi ofiarami przemocy i nadużyć. Od 1993 roku wykłada i superwizuje w szkoleniach z zakresu DMP na poziomie magisterskim. Superwizuje w prywatnej praktyce, jest także zaangażowana w pracę Stowarzyszenia ADMP UK. Wykładała na szkoleniach z zakresu DMT na Ukrainie, Litwie i w Barcelonie. W wyniku trwającej trzy lata choroby Sue utraciła pełną sprawność fizyczną, co dało początek eksplorowaniu „mapy ciała" jako sposobu czytania historii ciała, które to podejście rozwija obecnie w superwizji.

Geraldine Harrison
Psychoterapeuta i Superwizor DMT, wykładowca Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Przez ostatnie 30 lat pracowała w służbie zdrowia - początkowo jako przełożona zespołu pielęgniarskiego na oddziale leczenia chronicznych zaburzeń psychicznych, następnie w roli Psychoterapeuty DMT wprowadzając jako jedna z pierwszych tę metodę terapii na oddziałach dziennych i całodobowych. Ma szerokie doświadczenie w specjalistycznych dziedzinach leczenia m.in. psychoz oraz samouszkodzeń, gdzie realizuje swoje zainteresowania badawcze ukierunkowane na międzydyscyplinarną pracę zespołu terapeutycznego. Pracuje jako nauczyciel na Roehampton University w Londynie oraz jako superwizor w praktyce prywatnej.

Jeannette MacDonald
Ukończyła Królewską Szkołę Baletową w Londynie i tańczyła zawodowo zanim podjęła pionierską pracę nad wprowadzaniem terapii tańcem i ruchem do Brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia. Jako psychoterapeuta i superwizor DMT pracuje w Exeter i w Londynie. W latach 1998-2002 była przewodniczącą Brytyjskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem (ADMT UK). Wykładała w Centrum Labana w Londynie, obecnie prowadzi szkolenia w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w pracy z osobami z zespołem stresu pourazowego (PTSD) oraz z zaburzeniami somatoformicznymi i dysocjacyjnymi.

Dr Bonnie Meekums
Wykładowca Uniwersytetu Leeds w Wielkiej Brytanii, aktualnie pracuje jako psychoterapeuta tańcem i ruchem z dziećmi, jest autorką dwóch znanych książek z zakresu DMT:
"Dance Movement Therapy" (2002), Sage; oraz
"Creative Group Therapy with Women Survivors of Child Sexual Abuse" (2000), Jessica Kingsley Publishers.
Prowadzi badania nad sposobem, w jaki doświadczenia fizyczne (somatyczne) wpływają na rozwój osobisty i społeczny człowieka.

Susan Scarth
Psychoterapeuta i Superwizor DMP certyfikowany przez ADMP UK, certyfikowany analityk ruchu, ukończyła również szkolenie z zakresu psychoterapii sensomotorycznej.  Prezes organizacji charytatywnej Moving Forth działającej na terenie Szkocji, terapeuta, superwizor,  wykładowca, coach ruchowy. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem od 2010r. Wykładowca Queen Margaret University na wydziałach Muzykoterapii, Artepsychoterapii oraz DMT (2008-2011), kierowała wydziałem DMT w latach 2013-2014. Wykładowca Instytutu DMT i Chorwackiego szkolenia DMP Terpsichore. Wykładowca  i koordynator staży na wydziale DMT Goldsmith's University w Londynie (1996-1999), gdzie kierowała wydziałem DMT w latach 2004-2007. Aktualnie robi doktorat poświęcony ucieleśnieniu na Uniwersytecie Queen Margaret w Edynburgu.

 

Polscy nauczyciele DMT

Katia Mirlina

Certyfikowana psychoterapeutka, absolwentka i nauczycielka w IDMT, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, studia wyższe ukończyła w Moskwie. Jest w trakcie certyfikacji na superwizora DMT. Odbyła roczny kurs Ruchu Autentycznego akredytowany przez Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy, UK.  Pracuje indywidualnie i grupowo z dorosłymi oraz z dziećmi z autyzmem, uszkodzeniami CUN i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi terapię m.in. z osobami z zaburzeniami odżywiania, objawami psychosomatycznymi, depresją, nerwicą oraz doświadczającymi lęku i fobii społecznej oraz z dziećmi w różnym wieku. Staż i praktykę kliniczną odbywała na oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Centrum Psychoterapii oraz w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego.  Współpracuje z ośrodkiem Psychologiczno-Medycznym Mabor, UniqueCenter i Stowarzyszeniem Terapeutów. 

Zuzanna Pędzich
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jedna z pionierek DMT w Polsce, pracę rozpoczęła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 1997 roku. Ukończyła studia w zakresie DMT na Uniwersytecie Roehampton w Londynie. Współzałożycielka Instytutu DMT; pierwszy w Polsce superwizor pracujący tą metodą. W latach 2007-2010 była sekretarzem Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Aktualnie pracuje w prywatnej praktyce, m.in. z osobami po traumie i w kryzysie, z cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, choroby psychosomatyczne. Pracuje również z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym i poprawą jakości życia. Od 2000r. prowadzi warsztaty rozwojowe i szkolenia z zakresu DMT w kraju i zagranicą.

Aleksandra Rayska
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem i certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem American Dance Therapy Association. Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a później 2-letnie studia dance/movement therapy w Pratt Institute w Nowym Jorku.  Obecnie pracuje nad doktoratem na wydziale Psychologii Klinicznej w City University of New York. Specjalizuje się w psychoterapii grupowej i indywidualnej, zarówno z dziećmi, nastolatkami jak i dorosłymi zmagającymi się z trudnościami życiowymi oraz zaburzeniami psychicznymi. Poza pracą kliniczną prowadzi warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem różnych form pracy z ciałem i elementów arteterapii.

Agnieszka Sokołowska

Superwizorka i psychoterapeutka tańcem i ruchem, nauczycielka w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem (od 2010) oraz w Akademii Umiejętności Społecznych (DK Łowicka) w Programie Arteterapia - kultura przeciwko wykluczeniu. Jestem również nauczycielką ruchu w podejściu Laban Bartenieff oraz trenerką. Ukończyłam szkolenie certyfikujące: w Laban/Bartenieff International Movement Studies. Pracuję indywidualnie i grupowo. Często pracuję z osobami, które przeszły już werbalną terapię lub są coachami, trenerami, pracują z ludźmi i chcą lepiej siebie rozumieć, mieć głębszy kontakt ze sobą i innymi, poszerzony o sferę niewerbalną. Pomagam m.in. osobom cierpiącym na zaburzenia jedzenia, lęki, depresje, choroby psychosomatyczne oraz tym, którzy doznali w swoim życiu przemocy lub są w kryzysowej sytuacji. Współtworzę OFF WORDS - twórcze metody w rozwoju ludzi *Obraz * Ruch * Słowo. Współtworzyłam Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem IBA.

Justyna Torłop-Bajew
Certyfikowany superwizor i psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor improwizacji tańca. Ukończyła I edycję podyplomowego szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Odbyła wiele szkoleń z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Działa w Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Pracuje grupowo i indywidualnie. Ma doświadczenie kliniczne m. in. w pracy z osobami doświadczającymi schizofrenii, depresji, zaburzeń jedzenia. Pracuje także z osobami współuzależnionymi, DDA, z osobami starszymi oraz dziećmi z trudnościami rozwojowymi. W tańcu i ruchu szczególnie interesuje się improwizacją, procesem kreatywnym i aspektem relacyjnym. Bierze udział w wielu konferencjach naukowo-szkoleniowych popularyzując DMT w Polsce.

Małgorzata Wiśniewska
Certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Jest absolwentką i nauczycielką w Insytucie DMT, a od 2013 r. jest w jego zarządzie. Odbyła a następnie asystowała w rocznym kursie Ruchu Autentycznego akredytowanym przez Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy, UK.  Staż i praktykę kliniczną odbywała na oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, na oddziale zaburzeń nerwicowych w Komorowie i w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej. Obecnie wykorzystuje psychoterapię tańcem i ruchem w praktyce prywatnej z osobami dorosłymi, nastolatkami i dziećmi. Współpracuje z przedszkolem integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa gdzie oprócz pracy terapeutycznej prowadzi zajęcia z ruchu kreatywnego. Wzbogaca swój warsztat pracy uczestniczac m.in. w szkoleniu z zakresu Body-Mind Centering prowadzonym przez Embody Move Association, UK. Superwizje odbywa u Penelopy Best, RDMP.


Nauczyciele pozostałych przedmiotów

Dominika Białas-Kopystecka
Lekarz, specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat pracuje na całodobowym oddziale psychiatrycznym, w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci, w prywatnym gabinecie psychiatrycznym w Toruniu. Ukończyła pierwsze w Polsce studium terapii motywującej (ang. Motivational Interviewing). Od lat interesuje się terapeutycznym zastosowaniem ruchu i tańca. Jest absolwentką Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem i instruktorem tańców w kręgu. W 2011 r. odbyła roczne szkolenie w Ruchu Autentycznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową dorosłych oraz dzieci z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Jako psychiatra dzieci i młodzieży i psychoterapeuta zafascynowana jest możliwościami, jakie daje zastosowanie ruchu w terapii rodzin.

Dorota Kaja

Psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor i  psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W Instytucie DMT prowadzi wykłady z psychologii rozwojowej oraz psychopatologii dorosłych.

Ewelina Rechimbach - certyfikowana psychoterapeutka - analityk grupowy (nr 56), trenerka rozwoju osobistego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wykładowca. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną (APS), podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów" oraz Szkołę Trenerów Fundacji Bene Vobis. Ma 16-sto letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Specjalizuje się w pomocy terapeutycznej dla osób: borykających się z lękami, depresją, trudnościami w relacjach, przeżywających kryzysy życiowe oraz DDA. Obecnie współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa Wawer oraz pracuje w praktyce prywatnej. Prowadzi treningi interpersonalne i szkolenia zawodowe m.in. z zakresu; pracy z grupami, analizy procesu grupowego, diagnozy i pracy z klientem indywidualnym oraz profilaktyki wypalenia zawodowego.

W Instytucie DMT prowadzi wykłady z analizy procesu grupowego oraz diagnozy psychodynamicznej.

Elżbieta Podleśna
Psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Od 2005 r. pracuje jako terapeutka w Ośrodku Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz w Centrum Konsultacyjnym Akademii Medycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, jak również wykłady i warsztaty na temat uzależnień, m.in. dla lekarzy i psychoterapeutów. Realizuje program badawczy poświęcony specyfice uzależnień u kobiet. Prowadzi liczne warsztaty umiejętności inter- i intrapsychicznych (komunikacji, radzenia sobie ze stresem, budowania poczucia własnej wartości, kreatywności), adresowane przede wszystkim do osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA.